Zarejestruj się
Hasło zostanie wysłane na twojego e-maila.

Koniec z dyskwalifikacjami za burpees. Spartan Race wprowadza kary czasowe za wykonanie niewłaściwej liczby burpees podczas biegu. Zmiany te będą obowiązywać podczas zawodów w Zakopanem w dniu 18 maja br.

Burpees na biegach Spartan Race są karnym ćwiczeniem, które zawodnik otrzymuje, jeżeli nie uda mu się pokonać przeszkody. Musi ich wykonać aż 30, z zachowanie wszystkich wytycznych. Dotychczas brak wykonania tej kary lub zbyt mała ilość burpees groziła dyskwalifikacją. Boleśnie przekonał się o tym Piotr Prusak podczas ubiegłorocznego Spartan Race w Krakowie, tracąc miejsce na podium.

Począwszy od maja br. te zasady ulegną zmianie dla biegów Spartan Race rozgrywanych w regionie CEU. Za wykonanie niewłaściwej liczby burpees grozić będzie kara czasowa naliczana na mecie. Zawodnik zostanie ukarany dodatkowymi 30 sekundami kary za każde błędnie wykonane burpee i 10 minutami kary, jeżeli zrobi mniej niż 20 burpees (czyli opuści więcej niż 10 burpees). Precyzuje to pkt. 7.6.3:

7.6.3 Kara czasowa. Opuszczenie co najmniej 10 burpees na wydarzeniu regularnym oraz 5 burpees na wydarzeniu stadionowym na pojedynczej przeszkodzie skutkuje naliczeniem 10 minutowej kary.

…oraz pkt. 8.10 Zasad Spartan Race 2019:

8.10 Spartan Race zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian wyników opierając się na filmach wideo i zdjęciach lub dyskwalifikacji zawodników. Przewidziana jest kara 30 sekund dla każdego brakującego Burpee. Jeśli zawodnik zrobi mniej niż 20 Burpees otrzymuje 10 minutową karę.

Bardziej rygorystycznym zasadom podlegać będą zawodnicy biegnących w seriach Elite i Age Group. W ich przypadku opuszczenie lub błędne wykonanie więcej niż 10 burpees automatycznie oznacza dyskwalifikację. Mówi o tym pkt. 5.2 Zasad.

5.2 Jeżeli dodatkowa kontrola wideo pokaże, że biegacz Elite/Age Group nie zrobił prawidłowo ćwiczenia zostanie ukarany dodatkowymi 30 sekundami za każde błędnie wykonane burpee. Jeżeli analiza wideo ewidentnie pokaże, że zawodnik zrobił mniej niż 20 karnych powtórzeń, zostanie zdyskwalifikowany.

Kary czasowe za niewłaściwą liczbę burpees, Spartan Race wprowadził w połowie lutego 2019 roku. W Europie Środkowej pierwszym biegiem, na którym będą one obowiązywały będzie Spartan Race w słowackim mieście Pezinko w dniu 4 maja.

Fot. Spartan Race Poland, Pexels

Czytaj także:

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany